Protetyka

Inlay / onlay – wkłady / nakłady

Ten typ odbudowy zęba możemy stosować w przypadku znacznego uszkodzenia korony zęba. Dotyczyć to może zarówno zębów żywych jak i zębów po leczeniu kanałowym. Warunkiem koniecznym do wykonania takiej odbudowy jest zachowanie co najmniej 2 mocnych scian zęba pozbawionych próchnicy. Odbudowa taka jest znacznie dokładniejsza od typowego wypełnienia wykonywanego bezpośrednio w ustach pacjenta. Aby wykonać taki wkład, najpierw oczyszczamy ząb z próchnicy i nadajemy opracowaniu właściwy kształt. Dobieramy kolor. Następnie wykonujemy wyciski, które przekazujemy do laboratorium protetycznego. Tam, technik wykonuje nam wkład na otrzymanym modelu. Może on być wykonany z porcelany, kompozytu jak i z metalu. Gotowy inlay – wkład jest wklejany w ząb na następnej wizycie. Taka odbudowa zapewnia nam bardzo dokładne odwzorowanie kształtu zęba, koloru i jego kontaktów z sąsiednimi zębami.

Protezy bezklamrowe (zamki firmy RHEIN83, CEKA). Protezy z elementami retencyjnymi w postaci zatrzasków są uzupełnieniami protetycznymi ruchomymi. Charakteryzują się obecnością specjalnych mikro zamków utrzymujących protezę na podłożu. Pozwala to pozbyć się tzw. niewygodnych i niekosmetycznych klamer. Zastosowanie ich poprawia w znacznym stopniu estetykę uzupełnienia, a także oszczędza zęby filarowe przed nadmiernym ścieraniem przez klamry protetyczne.

Protezę nakładową (overdenture) można określić jako ruchomą protezę stomatologiczną, pokrywającą na całej powierzchni korzeń lub korzenie resztkowego uzębienia czy wszczepów. Wykorzystanie korzeni zębów jako dodatkowego wsparcia dla protezy ruchomej przynosi jej użytkownikowi wiele korzyści, przede wszystkim pozwala zachować strukturę i kształt wyrostka zębodołowego, powstrzymując w znacznym stopniu procesy resorpcji (zaniku kości szczęk), postępujące w następstwie utraty zębów. Zachowanie korzeni resztkowego uzębienia zapewnia lepszą stabilizację protez nakładowych, a tym samym większy komfort ich użytkownikom. Protezy nakładowe, dając dobry efekt estetyczny, umożliwiają też lepszą koordynację nerwowo-mięśniową i lepszą percepcję(czucie). Wreszcie, zbliżony do fizjologicznego sposób przenoszenia sił żucia pozwala na szybszą adaptację do protezy. Pewność, że proteza nie przemieszcza się podczas czynności żucia ani mowy, przynosi również korzyści psychologiczne. Ich użytkownicy nie czują się socjalnie upośledzeni i bez przeszkód kontynuują życie towarzyskie.

Korony pełnoceramiczne.  E-max, Cyrkon,

Nowy rodzaj koron porcelanowych wykonanych bez stosowanej do tej pory podbudowy metalowej.  Korony te, nazywane są nieraz kosmetycznymi, gdyż dzięki swojej budowie pozwalają na wierne naśladowanie zęba naturalnego  z  jego wszelkimi  cechami takimi jak głębia koloru czy przezierności. Korony te są  stosowane głównie w odbudowie odcinków przednich, także można je  wykonać w odcinkach bocznych, oraz na bazie implantów.